جستجو در سایت

آدام اسمیت واقعاً چه حرفی برای گفتن داشت؟

براساس باورهای اسمیت، خطرناک‌ترین فشارها نه به خاطر عملکرد خود دولت، بلکه وقتی پدید می‌آیند که دولت به تصرف بازرگانان زبده در می‌آید.

سوسیال‌دموکراسی تجربه‌ای که در عمل موفق بوده است!

مسئله ضرورت وجود دموکراسی و آزادی‌های سياسی برای اينکه مسئله عدالت‌اجتماعی و توزيع برابر خود بهانه‌ای برای محروم کردن کارگران از حق تصميم‌گيری درباره محصول کار خود نشود در اينجاست.

بنابراين از سه مشخصه چپ سوسياليست، آن مشخصه‌ای جواز حضور و وجود تاريخی گرفت که با قبول شيوه‌های دموکراتيک، تحول اجتماعی و اقتصادی را بر ساختار اقتصادی جوامع صنعتی پيشرفته تحميل کرد!

تازه ها

ابزارک شماره یک

سوسیال دموکراسی در جهان

آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران

آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران

درباره لوگوی ما

درباره لوگوی ما

رنگ سبز:
رنگ سبز نشان سبزی و خرمی و آبادانی است. رنگ سبزبرای سرتاسر ایران، گویای علاقه و تعهد ما به حفظ محیط زیست و احیا ی محیط زیست درسرتاسر ایران است.

گل سرخ:
گل سرخ نشان جهانی عشق است و نیزدر ریشه تاریخی خود:همواره سمبل برجسته ضدیت با استبداد و خودکامگی بوده است. پس از جنگ دوم جهانی بسیاری از احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات اروپایی آنرا نشان رسمی خود کردند و امروزه سمبل جهانی سوسیالیسم دموکراتیک است. در تاریخ آن امده است که در تظاهرات بسیار معروف کارگران نساجی لاورنس آمریکا در سال 1912 که زنان بسیاری نیز در آن شرکت داشتند، در دست یکی از راهپیمایان زن پلاکاردی بود به این مضمون: " نان بلی! اما با یک گل سرخ!"

“BREAD YES! BUT ROSE TOO!”

ابزارک شماره 6

مصاحبه مهدی ذوالفقاری با فریبرز فرشیم در بارۀ سوسیال دموکراسی

از سال ١٩٣٢، استوارترین و راسخ‌ترین حزب سوسیال دموکرات اروپا در کشور سوئد بوده (SAP) است. به نظر می‌رسد که تحولات جدید نوامپریالیزم سیاست‌های این حزب را نیز با بحران نسبی مواجه کرده است (سوء استفاده‌هایی توسط رهبری حزب صورت گرفت و از تعداد رأی دهنگان آن خیلی کم شد و تا چند سال پیش به بیست و پنج در صد رسید. ظاهراً اقشار متوسط از سیاست ولفیر حمایت نمی‌کنند).

جدال متمدنانه

من با تكيه بر ديدگاه‌های شانتال موفه، استاد فلسفه در انگليس و بلژيك، ميان دشمنی و مخالفت فرق گذاشته‌ام. مخالفت زمانی است كه هر دو طرف دعوا به پيوند دموكراتيك باور داشته باشند و به يكديگر احترام بگذارند و اعمال قهر نكنند و دشمنی زمانی است كه اجبار و زور در ميان باشد؛ يعنی هنگامی كه ديدگاهی مثلا از سوی حكومتی مانند حكومت ايران به صورت قهرآميز يا با زور به مردم آن كشور تحمیل شود. دشمنی چيزی نيست كه لزوما شخص، خود آن را اختيار كرده باشد و چه بسا به زور او را مجبور به اعمال آن كرده باشند.

مصاحبه ها

شاپور بختیار و معضلات لیبرال‌ها در خاورمیانه

«من طرفدار سوسیال دموکراسی هستم چون در ایران که نارضایی ها از بی عدالتی اجتماعی سرچشمه می گیرد ما نمی توانیم فقط به داشتن یک حکومت میانه رو قناعت کنیم . ما به ضرورت اوضاع و احوال چپگرا خواهیم بود . ولی تکرار میکنم که سوسیال دموکراسی مناسب ما نمی تواند عینا از نوع سوسیال دموکراسی آلمان فدرال یا سوئد باشد. جوهر سوسیال دموکراسی سیستمی پیش روست که در پرتو آن عدالت اجتماعی همراه با پیشرفت های صنعتی بدون انقلاب و و بدون درگیری و خشک اندیشی و متناسب با رسوم و فرهنگ کشوری توسعه یابد که این مشرب در ان ریشه میگیرد باید به ایرانیان سوسیال دموکراسی را آموخت این کار دراز مدتی است».

نخبگان ما هنوز نکته را در نمی‌یابند!

مردم اگر یک بنیان امن داشته باشند، سطح تحمل بالایی دارند؛ ولی اگر تعلقات مبتنی بر تعهد را از آن‌ها بگیرید، شکننده می‌شوند. فراتر از این، اگر مردم را از تعلقات شایسته‌ی مبتنی بر تعهدات محروم کنید، آن‌ها تعهدات ناشایست را انتخاب می‌کنند. اول از همه، خودشان را بر اساس نژاد تعریف می‌کنند؛ به ماهیت‌باوریِ نژادی روی می‌آورند و به کسانی تبدیل می‌شوند که در هردو جناح چپ و راست می‌بینید: «تنها کسایی که واقعاً می‌توانند مرا بشناسند هم‌نژادهای خودم هستند» – زندگی یک مسابقه‌ی سراسر رقابتی میان نژاد من و نژاد تو است؛ پس تو برو بیرون!

مقاله ها

چرا سوسیال دموکراسی؟

سوسیال دموکراسی راه عقلانی وعملیِ گذارجامعه ما از وضعیتی اسفبار به مرحله‌ای انسانی و متعالی است. معنای این سخن این نیست که سوسیال دموکراسی عصای جادو و محلل همه مسائل ومشکل ها و پاسخگوی همه پرسش ها ست، سوسیال دموکراسی یک دستگاه فکری ورفتاری، یک پراکسیس، یک اندیشه، عمل و فعالیت آگاهانه و هدفمند برای تغییراست که می تواند جامعه ما را درمسیرِ از میان برداشتن حکومت اسلامی و تحول پیش براند.

ابزارک شماره 7

ابزارک شماره 8

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی منتشر می کند:

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی منتشر می کند:

سوسیال دموکراسی در ایران – دفتراول – (گفت و گو، مقاله و ...)

مقدمه ای کوتاه بر دولت رفاه، دیوید گارلند، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

رفاه و دولت رفاه، بنت گریو، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

تئوری سوسیال دموکراسی، توماس مایر و لوئیس هینچمن، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

بررسی تطبیقی سیاست های دولت رفاه، توسعه، فرصت ها و اصلاحات : نوشته کیس وَن کرسبرگن و باربارا وایس

برنامه حزب سوسیال دموکرات آلمان (2007) و تاریخ احزاب سوسیال دموکرات

ابزارک شماره 12

ابزارک شماره 13