اطلاعیه “جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی در ایران”

دربارۀ خیزش مردمی درایران

 

افزایش سه برابری قیمت بنزین، سبب خیزشی مردمی در میهنمان شده است. گران شدن بنزین  به عنوان یکی ازمهمترین و پایه ای ترین ماده مصرفی ، برروی قیمت تمام کالاهای مصرفی وخدماتی اثرخواهد گذاشت و سبب افزایش فشار بیشتر برفقیرترین ومحروم ترین اقشار جامعه خواهد شد. بدون تردید این خیزش درادامۀ جنبش ها و خیزش های سیاسی، مدنی و صنفی حکومت اسلامی را گامی دیکر به سوی سرنگونی نزدیک تر کرده است. این خیزش که بیش از 50 شهر کشورمان را در بر گرفته  با سرکوب شدید و وحشیانه  ماموران حکومتی مواجه شده است به گونه ای  که تا کنون تعداد ی از معترضان  مجروح و یا کشته شده اند. تعداد دستگیر شدگان بیش از هزاران نفر اعلام شده است. شعارهای مردم در این خیزش اعتراضی رهبری نظام و مرکز اصلی قدرت را نشانه رفته است ومردم هردوجناح حکومتی را به عنوان عاملان اصلی گرانی و بحران های اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی محکوم کرده اند.

 

 جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی در ایران ضمن پشتیبانی از جنبش اعتراضی وخیزش سراسری مردم میهنمان دراعتراض به گران شدن بنزین،  دستگیری، سرکوب و کشتارهموطنانمان را که خواستاررفع گرانی و از میان برداشتن مشکلات معیشتی هستند، محکوم می کند. مردم میهن ما خواستار رفاه، آزادی، عدالت و همبستگی هستند. ما ازتمام کسانی که سودای آزادی ورفاه وصلح وآرامش برای مردم ایران را درسردارند ، از احزاب، سازمان ها، گروه ها و شخصیت سیاسی، فرهنگی، علمی و رسانه ای دعوت می کنیم از فرصتی که برای برپا کردن یک جنبش سراسری ایجاد شده است، استفاده نماییم، و دست در دست هم درراستای سرنگونی حکومت اسلامی و تحقق خواست های برحق و شهروندی مردم میهنمان گام برداریم.

 

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی در ایران

15 نوامبر 2019

24 ابان 1398

https://azadivaedalat.com/