ابزارک شماره 14

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی منتشر میکند:

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی منتشر می کند:

سوسیال دموکراسی در ایران – دفتراول – (گفت و گو، مقاله و ...)

مقدمه ای کوتاه بر دولت رفاه، دیوید گارلند، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

رفاه و دولت رفاه، بنت گریو، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

تئوری سوسیال دموکراسی، توماس مایر و لوئیس هینچمن، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

بررسی تطبیقی سیاست های دولت رفاه، توسعه، فرصت ها و اصلاحات : نوشته کیس وَن کرسبرگن و باربارا وایس

برنامه حزب سوسیال دموکرات آلمان (2007) و تاریخ احزاب سوسیال دموکرات

ابزارک شماره 17اطلاعیه کمیسیون حقوقی کمیته حمایت از بیانیه (۱۴) تن کنشگر مدنی در داخل ایران درباره وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران

هم میهنان عزیز، مردم آزاده جهان   کمیسیون حقوقی حمایت از بیانیه (۱۴) تن فعال مدنی در داخل ایران با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشرو مواد (۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و۲۸) و تمام میثاق‌ها ومعاهدات بین المللی که متضمن حقوق فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقصادی شهروندان هرکشوراست اعلام میدارد که وضعیت حقوق بشر و زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران […]

ادامه


برنامه ما سوسیال دمکرات ها برای آموزش و پرورش

نوشته ثریا ندیم پور آموزش و پرورش پایه اساسی رشد جامعه از نظر فرهنگی،اجتماعی،سیاسی واقتصادی است. این رشد و شکوفایی هنگامی تحقق میپذیرد که تمام افراد جامعه بطور یکسان از امکان آموزش و پرورش کیفی یکسان برخوردار باشند. در ایران امروز موقعیت اقتصادی خانواده ها به عامل تعین کننده برای انتخاب ارگان های آموزشی و یا حتی ورود کودکان و […]

ادامه


برنامه ما سوسیال دمکرات ها برای کار

نوشته ثریا ندیم پور اکنون جامعه ایران با بیکاری گسترده ای  دست به گریبان است. بیکاری، فقر، فحشا و جرایم اجتماعی در جامعه بیداد میکند. جوانان که ثروت یک مملکت بحساب میایند و میتوانند با دانش و نیروی کارشان باعث رشد اقتصادی جامعه باشند از بیکاری رنج میبرند. اختلاف طبقاتی و بی قانونی در بازار کار جامعه را به شدیدترین […]

ادامه


بخشی از مصاحبه ثریا ندیم پور با تلویزیون ایران گلوبال در باره سیستم پارلمانتاریسم غیر متمرکز در سوئد

مجری: بطور خلاصه تعریف کنید وقتی آمدید سوئد، نگاه شما چگونه بوده و از تحصیلات وکارهای که انجام دادید برای شنوندگان وببینندگان ارائه کنید ثریا: من وقتی سوئد آمدم فکر کردم بهتر است حالا که این امکان را پیدا کردم که بیایم اروپا، از این موقعیت استفاده کنم و تجربیات خاص خودم را بدست آورم تا شاید در اینده این […]

ادامه


نگذاریم حیثیت انسانی و جان آزادیخواهان بازیچه تاریک اندیشان شود!

اطلاعیه نگذاریم حیثیت انسانی و جان آزادیخواهان بازیچه تاریک اندیشان شود!  هم میهنان و مردم آزاده جهان آگاهید که 14 نفر بیانیه ای درایران منتشرکرده اند که درآن خواست هائی همچون نفی نظام ولایت فقیه و قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی مطرح شده است. اکنون زندگی وجان این 14 کنشگرسیاسی و مدنی ، و خانواده هایشان در خطراست. رژیم جمهوری […]

ادامه


سرود آزادی و عدالت اجتماعی

ابزارک شماره 20

ابزارک شماره 21