ابزارک شماره 14

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی منتشر میکند:

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی منتشر می کند:

سوسیال دموکراسی در ایران – دفتراول – (گفت و گو، مقاله و ...)

مقدمه ای کوتاه بر دولت رفاه، دیوید گارلند، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

رفاه و دولت رفاه، بنت گریو، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

تئوری سوسیال دموکراسی، توماس مایر و لوئیس هینچمن، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

بررسی تطبیقی سیاست های دولت رفاه، توسعه، فرصت ها و اصلاحات : نوشته کیس وَن کرسبرگن و باربارا وایس

برنامه حزب سوسیال دموکرات آلمان (2007) و تاریخ احزاب سوسیال دموکرات

ابزارک شماره 17اطلاعیه در بارۀ زندانیانِ ” بیانیه 14 کنشگرسیاسی”

  اطلاعیه در بارۀ زندانیانِ ” بیانیه 14 کنشگرسیاسی“ هموطن! انتشاربیانیه تکمیلی 14 کنشگر سیاسی و مدنی داخل کشوریک رخداد سیاسی پراهمیت و تاثیرگذاربوده است. خرداد ماه سال 1398، 14 تن از کنشگران سیاسی، مدنی و صنفی با انتشار این بیانیه خواستاراستعفای آیت الله خامنه ای و لغو نظام ولایت فقیه ، انحلال و لغو قانون اساسی جمهوری اسلامی، گذارمسالمت […]

ادامه


برنامه ما سوسیال دمکرات ها برای آموزش و پرورش

نوشته ثریا ندیم پور آموزش و پرورش پایه اساسی رشد جامعه از نظر فرهنگی،اجتماعی،سیاسی واقتصادی است. این رشد و شکوفایی هنگامی تحقق میپذیرد که تمام افراد جامعه بطور یکسان از امکان آموزش و پرورش کیفی یکسان برخوردار باشند. در ایران امروز موقعیت اقتصادی خانواده ها به عامل تعین کننده برای انتخاب ارگان های آموزشی و یا حتی ورود کودکان و […]

ادامه


برنامه ما سوسیال دمکرات ها برای کار

نوشته ثریا ندیم پور اکنون جامعه ایران با بیکاری گسترده ای  دست به گریبان است. بیکاری، فقر، فحشا و جرایم اجتماعی در جامعه بیداد میکند. جوانان که ثروت یک مملکت بحساب میایند و میتوانند با دانش و نیروی کارشان باعث رشد اقتصادی جامعه باشند از بیکاری رنج میبرند. اختلاف طبقاتی و بی قانونی در بازار کار جامعه را به شدیدترین […]

ادامه


بخشی از مصاحبه ثریا ندیم پور با تلویزیون ایران گلوبال در باره سیستم پارلمانتاریسم غیر متمرکز در سوئد

مجری: بطور خلاصه تعریف کنید وقتی آمدید سوئد، نگاه شما چگونه بوده و از تحصیلات وکارهای که انجام دادید برای شنوندگان وببینندگان ارائه کنید ثریا: من وقتی سوئد آمدم فکر کردم بهتر است حالا که این امکان را پیدا کردم که بیایم اروپا، از این موقعیت استفاده کنم و تجربیات خاص خودم را بدست آورم تا شاید در اینده این […]

ادامه


نگذاریم حیثیت انسانی و جان آزادیخواهان بازیچه تاریک اندیشان شود!

اطلاعیه نگذاریم حیثیت انسانی و جان آزادیخواهان بازیچه تاریک اندیشان شود!  هم میهنان و مردم آزاده جهان آگاهید که 14 نفر بیانیه ای درایران منتشرکرده اند که درآن خواست هائی همچون نفی نظام ولایت فقیه و قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی مطرح شده است. اکنون زندگی وجان این 14 کنشگرسیاسی و مدنی ، و خانواده هایشان در خطراست. رژیم جمهوری […]

ادامه


سرود آزادی و عدالت اجتماعی

ابزارک شماره 20

ابزارک شماره 21