“جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران با خواست سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزینی حکومتی آزادیخواه، دمکراتیک و پایبند به اعلامیه جهانی حقوق بشر، آماده همیاری، همکاری،  ائتلاف و اتحادعمل با شخصیت ها و نیروهای مترقی، آزادیخواه و عدالت طلب است. برنامه سیاسی و عملی برای همیاری، همکاری، ائتلاف و اتحاد عمل براساس توافق مشترک تدوین خواهد شد.

ما باور داریم که آینده میهن ما در گروِ همراهی و همکاری همه  شخصیت ها و نیروهای آزادیخواه  در راستای مبارزه با جمهوری اسلامی ست، به همین دلیل  آماده همراهی و همکاری با شخصیت ها و نیروهائی هستیم که در راه تحقق خواست های زیر تلاش و مبارزه می کنند:

1- سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی

2- استقرارحکومتی دموکراتیک با قانون اساسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی و کنوانسیون های آن.

3- جدایی دین از حکومت – آزادی همه ادیان  با تاکید بر باور به سکولاریسم و عدم دخالت ادیان در عرصه دولت، حکومت و آموزش و پرورش.

4- حفظ یکپارچگی ایران

5- آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی – عقیدتی، و فعالان جنبش های صنفی و مدنی

6- لغوهر گونه شکنجه، لغو حکم اعدام

7-  به رسمیت شناختن آزادی و حقوق کلیه حزب ها، سازمان ها، و گروه های سیاسی و تشکل های صنفی  و مدنی

8- دفاع از آزادی اندیشه، بیان و قلم، و لغو سانسور

9- برابری حقوق زن و مرد در همۀ عرصه های فردی،  خانوادگی و اجتماعی

10- حفظ استقلال سیاسی و مخالفت با مداخله نیروها و کشورهای خارجی درمسائل مربوط به جامعه ایران، و تلاش در جهت

حفظ  صلح جهانی، روابط دوستانه با همه کشورهای جهان و حسن همجواری  و عدم مداخله در امور کشورهای همسایه.

11- تلاش همه جانبه برای مدرن سازی ایران، بهبود و نوسازی  سیستم بانکی،  صنعت، کشاورزی و دامداری، آموزش و پرورش و تحصیلات عالی، حفظ  و احیای محیط زیست.

12-  مبارزه با فقر و بیکاری، و تلاش در راستای تامین رفاه مردم در خور کرامت انسانی.

…………….

https://azadivaedalat.com/

info@azadivaedalat.org