پیروزی سوسیال دموکراتها در فنلاند

بر اساس تعداد آراء شمرده شده سوسیال دموکراتها با 17.7 درصد آراء در انتخابات اخیر فنلاند به پیروزی دست یافتند. حزب راست پوپولیستی با 17.5 درصد آراء و حزب محافظه کار مجموعه ملی با 17.0 درصد آراء در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

آنتی رینه، 56 ساله، رهبر حزب سوسیال دموکرات فنلاند به جناح چپ حزب تعلق دارد و در سالهای اخیر با انتقاد از برنامه های ریاضتی حزب محافظه کار به کسب شهرت پرداخته است. پس از اعلام نتایج انتخابات او قول داده که برای پاسداری از محیط زیست به مبارزه قاطعانه بپردازد و مستمری بازنشستگان فقیر را افزایش دهد. او همچنین اعلام کرد که بیکاری، آموزش و پرورش و مالیات در دستور کار دولت سوسیال دموکرات قرار دارند.

حال سوسیال دموکراتهای فنلاند پس از اولین پیروزی انتخاباتی در بیست سال گذشته برای تشکیل یک دولت ائتلافی تلاش می کنند. با توجه به نتیجه انتخابات هرگونه ائتلاف چپ دارای اکثریت پارلمانی ناممکن است. بهمین دلیل حزب سوسیال دموکرات فنلاند ناچار به ائتلاف با حزب محافظه کار یا احزاب دیگر است.