17 مرداد1389

هموطنان گرامی و مردم آزاده جهان:
چهارده تن از کنشگران جنبش زنان در داخل ایران ، با احساس مسئولیت و با شهامت بسیار، طی اطلاعیه ای مخالفت صریح خود را با سیاست اپارتاید جنسی و عدم وجود حقوق برابر زنان با مردان درحکومت جمهوری اسلامی اعلام داشته و شجاعانه خواستار گذار کامل از حکومت جمهوری اسلامی ، برقراری دمکراسی و تدوین قانون اساسی جدیدی بر مبنای حقوق برابر زن و مرد شده اند

.
حکومت منحط جمهوری اسلامی در طول چهل سال سلطه خود بر جامعه ایران و تحمیل قوانین عقب مانده و غیر انسانی، زنان را از داشتن حق تصمیم گیری در اولیه ترین حقوق انسانی : حق شکل دادن به سرنوشت خود، حق تعیین نوع زندگی خود ، حق انتخاب کار و حق انتخاب نوع پوشش و لباس خود محروم نموده است.
حکومت اسلامی ایران حجاب اجباری را به زنان با این توجیه که میخواهد زنان از تجاوز مردان درامان باشند، تحمیل می کند اما خود فحشاء را در پوشش صیغه نه تنها ازاد میگذارد بلکه ان را تبلغ می نماید

.
شکی نیست که حکومت اسلامی ایران بقا و حیثیت خود را در محدود کردن و تحت فشار گذاشتن زنان ومجبور کردن آنان به رعایت حجاب می داند ،غافل از این که جامعه ایران و بخصوص زنان ایران متنفر از چنین قواعد عصر حجری و خواهان گذار کامل از این حکومت دروغ و ریا و زندان و تازیانه و دار هستند و برعلیه این اپارتاید جنسی به پا خواسته اند

.
در یک جامعه مدنی و دمکراتیک ، آزادی و برابری انسانها جزء حقوق پایه ای و ارزش های بنیادی آن است. زنان نیمی از جامعه را تشکیل میدهند و داشتن نیمی از قدرت در تما می پهنه های سیاسی و اجتماعی و قضایی و اجرایی حق مسلم ان ها ست.
ما جمعیت هواداران سوسیال دمکراسی برای ایران , حمایت خود را از مفاد بیانیه این 14 کنشگر زن شجاع اعلام می داریم و امیدواریم که سایر سازمان ها و گروه های مخالف حکومت جمهوری اسلامی در خارج از کشور و بخصوص مردم ایران در داخل، از این زنان شجاع و خواست های بر حق آنان که براستی خواسته اکثریت مردم ایران و لازمه شکوفایی جامعه ایران است، حمایت کنند

.

جمعیت هواداران سوسیال دمکراسی برای ایران

WWW.AZADIVAEDALAT.COM
17 مرداد1389
8 اگوست 2019

—————————————————————————————————————-
بیانیه ۱۴ کنشگر مدنی حوزه زنان در داخل کشور برای استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری‌اسلامی

هموطنان شریف؛

چهار دهه حکومتِ ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضدانسانی نیمی از جمعیت کشور، “با همه ظرفیت‌ها و توانایی‌های‌شان” از حیث حقوق شهروندی برابر و کرامت انسانی شده است.
پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری‌اسلامی، بسیاری از حقوق اولیه و انسانی ما زنان ایران سلب شد و جنسیت و هویت زنانه ما تحت قیمومیت ولایت مطلقه و جنسیت مردانه و فرهنگ مردسالارانه در آمد، و هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشود به توهین و تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار گردید!
در دنیائی که زنان بسیاری از کشورها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی پابه‌پای مردان به پیش می‌روند، در جمهوری‌اسلامی زنان همچنان برای حقوق اولیه انسانی تلاش می‌کنند !
هموطنان همدرد؛ ما ۱۴ تن از زنان داخل کشور، از فعالان حوزه جنبش زنان ایران در اعتراض به این “آپارتاید جنسی” که حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضدزن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم، نظام و قانونی که در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها برسمیت شناخته شود. با احترام به میثاق ۱۴ تن از مبارزان این کشور که با شجاعت پرچم اتحاد و همبستگی ملی ایرانیان داخل و خارج از کشور را برافراشته‌اند، ما فعالان جنبش زنان اعلام می‌داریم که طی ۴۰ سال حکومت جمهوری‌اسلامی، با زور و سرکوب و تصویب قوانین غیرانسانی و ضد زن از متن جامعه به حاشیه رانده شده‌ایم و ادامه این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.
لذا با اعتقاد به تساوی حقوق زن و مرد در تمامی عرصه‌ها مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، خواستار حکومتی سکولار دموکرات با حفظ تمامیت ارضی ایران عزیز هستیم که بتواند تضمین کننده حقوق زنان جامعه باشد.
ما ۱۴ تن از فعالان حوزه حقوق زنان مصمم هستیم با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه خود را همچون پیش‌قراولان آزادی وطن با گفتن “نه به جمهوری اسلامی” تا رسیدن به خواسته‌های کامل خود ادامه دهیم. خواسته‌های ما یک مطالبه ملی و حقوق بشری‌ست که با پیوستن شما هموطنان به ما و حمایت از خواسته‌های ما می‌تواند به جنبشی فراگیر و سراسری تبدیل شود.

۱۴  مرداد ۱۳۸۹
۵ اگوست ۲۰۱۹

۱ – شهلا انتصاری (فعال سیاسی، کارگری و حقوق زنان)
۲- نصرت بهشتی (معلم بازنششته و فعال حقوق زنان)
۳- فرشته تصویبی (فعال حقوق زنان)
۴- پروا (سکینه) پاچیده (نویسنده و شاعر و فعال حقوق زنان)
۵- گیتی پورفاضل (وکیل دادگستری و عضو کانون نویسندگان و فعال حقوق زنان)
۶- عزت جوادی‌حصار (فعال حقوق زنان)
۷- زهرا جمالی (فعال حقوق زنان)
۸- شهلا جهان‌بین (حامی حقوق زندانیان بیگناه سیاسی و فعال حقوق زنان)
۹- فاطمه سپهری (همسر شهید و فعال مدنی و حقوق زنان)
۱۰- مریم سلیمانی (فعال مدنی و حقوق زنان)
۱۱- سوسن طاهرخانی (دبیر بازنشسته و فعال مدنی و حقوق زنان)
۱۲- فرنگیسِ مظلوم (فعال مدنی و حقوق زنان، زندانی سیاسی و مادر سهیل عربی)
۱۳- نرگس منصوری (فعال مدنی و کارگری [عضو سندیکای شرکت واحد] و مدافع حقوق زنان، فرزند جانباز شهید)
۱۴- کیمیا نوروزی‌صابر (فعال مدنی و حقوق زنان)

*****
تکثیراز” کمیته حمایت” از بیانیه تکمیلی ۱۴ کنشگر سیاسی و مدنی