هموطنان عزیز، مردم آزادۀ جهان

” نظام زندانِ هر حکومتی به فشرده ترین و عریان ترین شکل، درون مایه و ویژگی های آن حکومت را باز می تاباند”  و ما بیش از 4 دهه آشکارا شاهدیم که زندان های نظام اسلامی شکنجه گاه و قتلگاه آزاداندیشان و آزادیخواهان ، و قربانیان ستمگری ها و بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی ست. بیش از 4 دهه شاهدیم که جمهوری اسلامی ایران بی وقفه به سرکوب و اعدام دگراندیشان، مخالفان سیاسی و عقیدتی خود، و فعالان جنبش های مدنی و صنفی مشغول است و پاسخ آزادیخواهی، آزاداندیشی و عدالت طلبی را با زندان و شکنجه و کشتارداده است.

تازه ترین جنایت را رژیم جمهوری اسلامی با اعدام زندانی سیاسی عبدالله هدایت پورمرتکب شده است، ضمن اینکه احتمال اعدام  سه جوانی که در اعتراض های آبانماه 1398 دستگیر شده اند و نیز8 تن ازدستگیرشدگان اعتراض های سال های 96 و 98 در اصفهان، که مفسد فی الارض اعلام شده اند هم وجود دارد. در حال حاضر زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز در شرایط سخت و طاقت فرسائی به سر می برند،  و درکنارانواع شکنجه ها وضعیت نامناسب  و نابسامان  بهداشتی و درمانی در زندان ها، به ویژه در شرایط شیوع بیماری کرونا جان زندانیان را به خطر انداخته است. رژیم جمهوری اسلامی حتی در یکی از بحرانی ترین شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاریخ میهنمان به ادامه دستگیری آزادیخواهان و عدالت جویان و محکوم کردن آنها در بیدادگاه هایش ادامه داده است .

!هموطنان عزیز

همه ما، در داخل و خارج از کشور می باید با تمام توان صدای این عزیزان دربند و خانواده های دادخواه شان باشیم و ضمن محکوم کردن رفتار ضد دموکراتیک و غیرانسانی مسئولان جمهوری اسلامی، ازسازمان ها ومحافل بین المللی مدافع آزادی های سیاسی، و مخالف زندان و شکنجه و اعدام بخواهیم به اقدام های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی اعتراض کنند و تلاش کنند مانع ادامه جنایت های رژیم اسلامی شوند. ما ازهمه هموطنان عزیز در خارج و داخل کشور دعوت می کنیم  دست در دست یکدیگردر راستای مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، وعلیه اعدام گام برداریم.

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی درایران

11 تیرماه 1399

اول جولای 2020