پرواز جنگنده اف-۳۵ اسرائیلی  در آسمان ایران غیر ممکن است

برابر با خبری که  در خبرگزاری دفاعی تسنیم و دیگر رسانه های اینترنتی و مجازی عمومی متشر شده، که بسیار هم خبر ساز بوده، قابل تأمل است.  در خبر امده است که در نیمه ‌شب شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۹، دو هواپیما و یا شیئ مشابه در فضای مناطق غرب تهران باعث بصدا