نقش ارامنه در سوسیال دموکراسی ایران

کتاب مجموعه مقالاتی است از خسرو شاکری، آرشاویر چلنگریان، تیگران درویش به کوشش محمدحسین خسروپناه برای تبیین نقش و تأثیر روشنفکران ارمنی در طرح و بحث اندیشه‌های اروپایی سوسیال دموکراسی در ایران عصر مشروطه، که موضوع اصلی این مجمومه را تشکیل می‌دهد، سعی شده است که در کنار ارائه چند پژوهش در پیشینه تاریخی این تلاش، پاره‌ای از مقالات و نوشته‌هایی که حاصل انطباق دیدگاه‌های مورد بحث با شرایط حاکم بر ایران آن روزگار بودند، نیز معرفی شوند.

تئوری سوسیال دموکراسی

تئوری سوسیال دموکراسی، توماس مایر و لوئیس هینچمن، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی بزودی منتشر می شود.

رفاه و دولت رفاه

رفاه و دولت رفاه، بنت گریو، ترجمه: جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی بزودی منتشر می شود.

مختصری در بارۀ “اجتماعیون عامیون” (ویکی پدیا – فارسی)

اجتماعیون عامیون حزب سوسیال دمکرات انقلابی ایران بود که در سال ۱۲۸۶ (۱۹۰۶) توسط آن علی مسیو بنیاد گذاری شد. حزب اجتماعیون عامیون در سال‌های انقلاب مشروطیت، خدمات انکار ناپذیری انجام داده. مرکز غیبی (سازمان مخفی اجتماعیون عامیون) تبریز، مهم‌ترین و موثرترین هسته حزبی، حزب اجتماعیون عامیون محسوب می‌گردید. اجتماعیون عامیون به معنای « سوسیال دمکرات» است.

گفت و گو در بارۀ سوسیال دموکراسی با پرویز دستمالچی

اگر کسانی به این نظر رسیده اند که راه حل برون رفت از مسائل و مشکلات ما سوسیال – دموکراسی است و مطرح نمی کنند اشتباه بزرگی می کنند. اگر بخواهیم که در ایران جامعه ما به سمت و سوی سیاست های سوسیال- دموکراتیک برود و برنامه های آن مبنا قرارداده شوند، می باید به سمت ساختار حاکمیت و حکومتی برویم که در آن قوای حکومت ناشی از اراده ملت باشد و نمایندگان مردم قانونگذاری کنند و حکومت به حقوق بشر پایبند باشد.

رابطۀ لیبرال دمکرات ها با سوسیال دمکراسی

صحبت از بحران دمکراسی لیبرال دو معنا میتواند داشته باشد. اولی اینکه اصلاً عمر این نظام به سر آمده است و باید دنبال چیز دیگری بود. این سخن از دید من مطلقاً پذیرفتنی نیست. تا به حال، به حکم تجربه، نظام سیاسی بهتری پیدا نشده است. اگر قرار است با همین حرفها مردم را موش آزمایشگاه بکنیم و به قیمتی که میتواند بسیار هم سنگین باشد، تجربیات جدید به دست بیاوریم که حرف مردود است.

اجتماعیون – عامیون

نگاره ای از اجتماعیون ـ عامیون از دوره جنبش مشروطیت این عکس به قیام مردم در جنبش مشروطیت تعلق دارد.

شکست سوسیال دموکرات های آلمان

انتخابات روز یکشنبه ۲۴ سپتامبر سال 2017 آلمان به شکست سوسیال‌دموکرات‌ها و پیروزی غیرمنتظره راست‌گرایان افراطی منتهی شد. پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات، مارتین شولتس رقیب انتخاباتی آنگلا مرکل و رهبر حزب سوسیال دموکرات، اعلام کرد که حزب او در ائتلاف دولت آینده شرکت نمی‌کند و نقش اپوزیسیون را به عهده می‌گیرد.

سوسیالیسم و دموکراسی: دو بغرنج زمانه ما

امروزه نمی‌توان، در سطح ملی و جهانی، مبارزه برای دموکراسی و مبارزه‌ ضد سرمایه‌داری را از هم تفکیک کرد. اولی، یعنی دموکراسی، در اختلاف اساسی‌اش با نمایندگی، باید دوباره تبیین شود و دومی یعنی سرمایه‌داری، در تغییر و تحولات‌ امروزی‌اش باید دوباره بازبینی شود. نمی‌توان یکی را جدا از دیگری به پیش‌راند. این دو مبارزه اصلی، یکی برای اِعمال دموکراسیِ رادیکال و دیگری برای امحای سرمایه‌داری با فاصله گرفتن از مناسبات آن برای سوسیالیسمی رهایی‌خواهانه، از هم اکنون، به هم پیوسته و وابسته می‌باشند.

سوسیالیسم و لیبرالیسم: همسوئی ها و ناهمسازی ها 

واضح‌ است که جوامع کشورهای گوناگون، بویژه از نظر فرهنگی، با هم تفاوت های بسیاری دارند. این ویژگی ها در نظریه و در عمل باید مورد توجه قرار گیرند، و نمی توان برخوردی قالبی به این تفاوت ها کرد. اما این بدان معنی نیست که نیروهای اجتماعیِ هر کشور باید تئوریِ خاص و بومیِ خود را، با ماهیتی کاملا متفاوت از دیگر کشور ها، وضع و دنبال کنند. هر چه تاریخ بشر جلو تر رفته، تفاوت های مناطق و کشورها کمتر و وجوه مشترکشان بیشتر شده. امروز ما در یک نظام جهانی شده سرمایه داری زندگی می کنیم.

وارثان برنشتاین

این به معنی درستی تمام نظرات مارکس و یا نادرستی همه نظرات برنشتاین نیست. ما می‌دانیم که حتی خورشید نیز پر از لکه است. مارکس قطعاً در مورد سقوط سریع سرمایه‌داری بسیار خوش‌بینانه فکر می‌کرد و همان‌طور که انگلس هم بعداً اذعان کرد، آن‌ها در این رابطه اشتباه می‌نمودند. اشتباهات مهلک انقلابیون روسیه، ادامه صدارت سرمایه‌داری در جهان و ندیدن هیچ کورسوی نوری در تونل به معنی درستی اکثر نظرات برنشتاین نیز نیست.