انقلاب آتی مردم ما به کدام سو میرود؟

   انقلاب آتی مردم ما به کدامین سو میرود ؟ – محمود عاشوری- گذار مسالمت آمیز روشی مبارزاتی است جهت جمع آوری نیرو از یکطرف و تضعیف و ریزش سیستم مقابل از طرف دیگر برای وادار کردن سیستم کهنه به واگذاری قدرت یا سرنگونی آن. تاکتیک های گذار مسالمت آمیز

گفتگو با حمید شوکت دربارۀ خلیل ملکی و کتاب«میعاد در دوزخ»

  برگرفته از تارنمای علی میر فطروس حمیدشوکت:   خلیل ملکی از شاه خواست شکاف پیش آمده پس از ۲۸ مرداد را عمیق تر نکند !   حمید یوسفی: خلیل ملکی، یکی از فیگورهای مهم تاریخی سیاسی ایران است که چه قبل از انقلاب و چه پس از آن، صحبت

بیانیه ” جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران” در بارۀ ” انتخابات” سال ۱۴۰۰ جمهوری اسلامی

بیانیه ” جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران” در بارۀ ” انتخابات” سال ۱۴۰۰ جمهوری اسلامی   سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری  در ایران به پایان رسید. از ابتدای شروع این نمایش تا انتهای آن، اتفاق ها و تلاطم هایی در سه جبهه: حکومت، اپوزیسیون و بخشی از مردم بوقوع پیوست

انتخابات” یا مشاطه‌گریِ جهل و جنایت؟ “

     مسعود نقره‌کار   ۱ کم نبوده‌اند مردمی که قاتلان فرزندان و جگرگوشه‌هایشان را بر شانه‌ها تا اریکه قدرت بدرقه کرده‌اند. کم نبوده‌اند و کم نیستند مردمانی خوی وعادت کرده به ستمبری که ستمگران برتخت و منبر حکمرانی نشانده‌اند. کم نخوانده‌ایم و کم ندیده‌ایم که فیلسوف و ” روشنفکر”

تحریم فعال “انتخابات” فرمایشی ریاست جمهوری

        بیانیه جمعیت سوسیال دمکراسی برای ایران تحریم فعال “انتخابات” فرمایشی ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در هر دوره گامی در جهت تثبیت استبداد و سرکوب مردم بوده است. بیش از چهار دهه است که رژیم  جمهوری اسلامی با راه انداختن مضحکه ای بنام انتخابات شعور