بیانیه ” جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران” در بارۀ ” انتخابات” سال ۱۴۰۰ جمهوری اسلامی

بیانیه ” جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران” در بارۀ ” انتخابات” سال ۱۴۰۰ جمهوری اسلامی   سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری  در ایران به پایان رسید. از ابتدای شروع این نمایش تا انتهای آن، اتفاق ها و تلاطم هایی در سه جبهه: حکومت، اپوزیسیون و بخشی از مردم بوقوع پیوست … ادامه خواندن بیانیه ” جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران” در بارۀ ” انتخابات” سال ۱۴۰۰ جمهوری اسلامی