ضرورت و شرایط همبستگی ملی نیروهای مبارز برانداز

ضرورت و شرایط همبستگی ملی نیروهای مبارز برانداز، احد قربانی دهناری . گذار از جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک و سکولار از مرحله‌های گوناگون می‌گذرد. در تمام این مراحل اصلی‌ترین شرط پیروزی، همبستگی و اتحاد عمل همه‌ی نیروهای برانداز است. یک سری پیش‌زمینه‌های عام در تمام مراحل ضرورت دارد و

دموکراسی و حقوق بشر- بنیان‌های نظری سوسیال دموکراسی

دموکراسی و حقوق بشر- بنیان‌های نظری سوسیال دموکراسی مبانی نظری سوسیال دموکراسی شرایط اجتماعی لازم که به دموکراسی مدرن مشروعیت می‌بخشد را توصیف می‌کند و توضیح می‌دهد. پیوند شرایط اجتماعی با حقوق بنیادی همگانی و اهمیت آنها برای کارایی و ثبات نظام دموکراتیک را نشان می‌دهد. پژوهشگران آمریکایی مانند سیمور

شیفتگی سیاسی، نابینائیِ سیاسی – مسعود نقره کار

شیفتگی سیاسی، نابینائیِ سیاسی مسعود نقره کار شیفتگی سیاسی (حیرانی، شیدایی) از ویژگی های جریان های راست و چپ افراطی ست. شیفتکی نسبت به یک شخصیت یا یک ایدئولوژی  سبب برتردیدنِ غیرواقعیِ آن شخصیت و ایده، و در نتیجه خطر در غلطیدن به  ورطه “فاشیسم”، انواع بنیادگرائی و افراطی گری

“در تعریف آزادی” – سخنران: دکتر محمود مسائلی

“در تعریف آزادی” – سخنران: دکترمحمود  مسائلی از مجموعه سخنرانی های  در نشست های عمومی “جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران” جلسه عمومی این هفته جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران با حضور دکتر مسائلی استاد دانشگاه و پژوهشگر در در روز جمعه 10 ژوئن دراتاق زوم برگزارگردید در این برنامه دکتر مسائلی

“سوسیال دمکراسی و تفاوت آن با سوسیالیسم” – سخنران: دکتر حسن منصور

“سوسیال دمکراسی و تفاوت آن با سوسیالیسم” – سخنران: دکتر حسن منصور از مجموعه سخنرانی های  در نشست های عمومی “جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران” روز جمعه۱۷ ژوئیه نشست عمومی جمعیت در اتاق زوم برگزار گردید این هفته سخنران مهمان مادکتر حسن منصور بودند و پیرامون “سوسیال دموکراسی و تفاوت

اطلاعیه

 اطلاعیه  – دکتر حسن کیانزاد سخنگوی شاخه‌ی برون مرزی حزب پان ایرانیست که  در مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی هرگز از پای ننشست، دیگر در میان ما نیست. ما ازدست دادن این انسان مبارز و عاشق ایران را به بستگان، بازماندگان و همرزمان ایشان تسلیت میگوییم و برای خانواده و

بیانه‌ی جمعیت سوسیال‌دموکراسی برای ایران پیرامون جنبش‌های اعتراضی

درد مشترک   میهن ما روزهای دشواری را می‌گذراند و شرایط زندگی برای بسیاری از هم‌میهنان ما روزبه‌روز سخت تر و غیرقابل تحمل‌تر می‌شود. صدای  اعتراض از هر گوشه‌ی کشور به گوش می‌رسد. اعتراض‌ با ارعاب، سرکوب و گلوله پاسخ داده می‌شوند.  فریادها مدتی فروکش می‌کنند اما دیری نمی‌پاید که

همبستگی به جای ” عقده گشایی” و تفرقه افکنی، گفت و گوئی با مسعود نقره کار در بارۀ ” پیام رضا پهلوی”-

همبستگی به جای “عقده گشائی” و تفرقه افکنی: نگاهی بر پیام اخیر رضا پهلوی – YouTube “جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران” با هر شخصیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، با هر جمع و نیروی سیاسی و اجتماعی که به ارزش های بنیادی سوسیال دموکراسی، یعنی آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و رفاه همگانی و

اپوزیسیون ومشکلِ تورم “خود رهبر پنداری”

اپوزیسیون ومشکلِ تورم “خود رهبر پنداری” مسعود نقره کار – نوشتن و گفتن دربارۀ  بیماری های مزمن و جان سخت “خود محوری، خودحق پنداری، خود رهبرپنداری و فرقه گرائی” و تلاش برای کاهش نشانه های این بیماری را به آب در هاون کوبیدن و گره بر باد زدن تشبیه کرده