چرا سوسیال دموکرات شدم؟ مسعود نقره کار

    چرا سوسیال دموکرات شدم؟ مسعود نقره کار   1 با دیدن فقرآغاز شد. نخستین بار در بیابان زغالی دیدمش، بیابانی که سوئی به شهباز جنوبی و تیردوقلو، و سویی دیگر به خیابان بی سیم نجف آباد داشت، دو سوی دیگرش خانه ها و دیوارهای پشتِ خانه ها بودند.

پیام شادباش نوروزی جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران به مناسبت فرارسیدن سال نوی خورشیدی ۱۴۰۲

پیام شادباش نوروزی جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران به مناسبت فرارسیدن سال نوی خورشیدی ۱۴۰۲ خاک جان یافته است تو چرا سنگ شدی؟ تو چرا اینهمه دلتنگ شدی؟ باز کن پنجره‌ها را و بهاران را باور کن. فریدون مشیری هم‌میهنان عزیز، نوروز، جشن سال نو خورشیدی، جشن شکوفایی و نوزایی

در آداب و آئین مبارزه ائتلافی

در آداب و آئین مبارزه ائتلافی   احد قربانی دهناری، ما با یک حکومت دینی و رژیم فاشیستی مذهبی در نبرد هستیم. تجربه مبارزه مردم در سراسر دنیا نشان می‌دهد که یک رژیم فاشیستی تنها و تنها با یک ائتلاف گسترده و یک همبستگی ملی ژرفش سرنگون می‌شود. تنها یک

فراتر از دروغ و وقاحت: گوبلز باید به شاگردی امیرعبداللهیان بیاید

فراتر از دروغ و وقاحت: گوبلز باید به شاگردی امیرعبداللهیان بیاید احد قربانی دهناری در این مقاله می‌خوانید: جستارگشایی. 1 علی خامنه‌ای. 2 ابراهیم رئیسی. 3 امیرعبداللهیان. 3 دیگر مقامات.. 4 کارکرد دروغ. 4 ادامه و بازتولید دروغ. 5 پیامد دروغگویی. 5 برای مطالعه بیشتر. 6   جستارگشایی آدولف هیتلر

جنایت نابخشودنی مسموم کردن دختران مدارس در ایران را بشدت محکوم می کنیم.

بیانیه جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران   جنایت نابخشودنی مسموم کردن دختران مدارس در ایران را بشدت محکوم می کنیم.     رژیم تبهکار جمهوری اسلامی  ایران بار دیگر نشان داده است که برای ادامه بقای خود از هیچ شقاوت و جنایتی  در حق فرزندان این آب و خاک ابایی

کسانی که می توانند لاتمداری و” لمپنیسیم سیاسی” را مهار کنند. مسعود نقره کار

   کسانی که می توانند لاتمداری و” لمپنیسیم سیاسی” را مهار کنند. مسعود نقره کار 1 جنبش زن، زندگی، آزادی  در کنار دستاوردهای فراوان، افشاگر چهرۀ واقعی  جاهلیسم و لاتمداری(لمپنیسم) نیز بوده و هست. این جنبش سبب شده است در داخل ایران گَله های ” لباس شخصی” ها و مزدوران