متن سخنرانی نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳

متن سخنرانی نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۳   خوانده شده توسط کیانا و علی رحمانی در اسلو، ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳     اعلاحضرتین، والاحضرتان، عالیجنابان، اعضای محترم کمیته صلح نوبل نروژ، خانمها‌ و آقایان از ریاست و اعضای محترم کمیته‌ی نوبل صلح سپاسگزارم که با اعطای جایزه‌ی معتبر