سپاه پاسداران را در لیست تروریستی بگذارید. بیانیه جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

بیانیه جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران   سپاه پاسداران را در لیست تروریستی بگذارید.   سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارگان نظامی وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ایران، عامل و بازوی اصلی در سرکوب مردم، شکنجه و اعدام مخالفان سیاسی و دگراندیشان در ایران است. این ارگان تروریستی در اعمال جاسوسی،

علل ناتوانی اپوزیسیون در همکاری و سازماندهی جبهه‌ای مشترک برای سرنگونی حکومت اسلامی (آسیب‌شناسی)

علل ناتوانی اپوزیسیون در همکاری و سازماندهی جبهه‌ای مشترک برای سرنگونی حکومت اسلامی (آسیب‌شناسی) فهرست مطلب‌های این نوشته‌ جستار گشائی. 2 صورت وضعیت.. 2 عدم شناخت دوران و جنبش.. 2 انزوای حکومت اسلامی. 3 آسیب‌های درونی. 3 عدم درک تنوع گسترده 3 نیاموختن از گذشت روزگار. 3 عدم درک اهمیت

منشور ٧٧ و تاریخچه آن، یان پاتوچكا، واسلاو هاول و يرى هایك /ترجمۀ رضا ناصحی. بنیاد عبدالرحمن برومند

اخلاق شهروندی منشور ٧٧ و تاریخچه آن             یان پاتوچكا، واسلاو هاول و يرى هایك /ترجمۀ رضا ناصحی بنیاد عبدالرحمن برومند ۱۷ دی ۱۳۵۵ بیانیه   تاریخچۀ منشور ٧٧ : زمان خستگی از خستگی فرا رسیده بود   منشور ٧٧  با امضای واسلاو هاول، یان پاتوچکا

ضد نظام سانسور؛ بکتاش آبتین که بود؟

ضد نظام سانسور؛ بکتاش آبتین که بود؟   رزیتا ناظر – برگرفته از رادیو فردا «برگ تو افتادن پاییزی از درخت بود پاییز شاعرانه غمگین دستی که گلوی تو را در خیابان گم کرد تو را جاودان کرد و تنها چیزی که در تو باطل شد شناسنامه و کوپن برنج