ضد نظام سانسور؛ بکتاش آبتین که بود؟

ضد نظام سانسور؛ بکتاش آبتین که بود؟   رزیتا ناظر – برگرفته از رادیو فردا «برگ تو افتادن پاییزی از درخت بود پاییز شاعرانه غمگین دستی که گلوی تو را در خیابان گم کرد تو را جاودان کرد و تنها چیزی که در تو باطل شد شناسنامه و کوپن برنج