منشور ٧٧ و تاریخچه آن، یان پاتوچكا، واسلاو هاول و يرى هایك /ترجمۀ رضا ناصحی. بنیاد عبدالرحمن برومند

اخلاق شهروندی منشور ٧٧ و تاریخچه آن             یان پاتوچكا، واسلاو هاول و يرى هایك /ترجمۀ رضا ناصحی بنیاد عبدالرحمن برومند ۱۷ دی ۱۳۵۵ بیانیه   تاریخچۀ منشور ٧٧ : زمان خستگی از خستگی فرا رسیده بود   منشور ٧٧  با امضای واسلاو هاول، یان پاتوچکا

ضد نظام سانسور؛ بکتاش آبتین که بود؟

ضد نظام سانسور؛ بکتاش آبتین که بود؟   رزیتا ناظر – برگرفته از رادیو فردا «برگ تو افتادن پاییزی از درخت بود پاییز شاعرانه غمگین دستی که گلوی تو را در خیابان گم کرد تو را جاودان کرد و تنها چیزی که در تو باطل شد شناسنامه و کوپن برنج