درج مقالات شما در سایت

ما از شما دعوت میکنیم نوشتار و گفتار خود را در بارۀ سوسیال دمکراسی برای انتشار در سایت برایمان بفرستید.

سایت آزادی و عدالت اجتماعی به رعایت قوانین انتشار در کشوری که سایت در آن ثبت شده التزام دارد.

شورای سردبيری در برگزیدن نوشتار ارسالی جهت نشر آزاد است و به نشر مطلب هیچ گروه و شخصیتی التزامی ندارد.

مسئولیت و پاسخگویی محتویات هر نوشتار بعهدۀ نویسنده آن است.

سایت آزادی و عدالت اجتماعی از درج مقالات و مطالب توهین آمیز و دروغ خودداری میکند.

لطفا برای مطالب گفتاری از فرمات mp3 و برای مقالات ارسالی خود فقط از فورمات word و برای عکس از فورمات JPEG و برای فیلم ازفورمات youtube استفاده کنید. استفاده ازمقالاتی که با پی دی اف و یا نرم افزارهایی مانند واژه نگار و پارس نگار نوشته شده اند امکان پذیر نیست.

لطفا مطالب خود را تنها از طریق ایمیل به آدرس info@azadivaedalat.org برای ما ارسال نمائید.

تماس با ما

در سایر زمینه ها از طریق فرم تماس و یا ایمیل info@azadivaedalat.org با ما تماس بگیرید.

پیشنهادها، راهنمائی ها و پرسش هایتان را برایمان بفرستید.

ما را دنبال کنید در

آدرس پستی ما:

Azadi va Edalat
2560 9th Street
Suite 123B
Berkeley CA, 94710

شماره تلفن ما:

‭(510) 990-6856‬

 

بازنشر متون منتشر شده بر روی وب سایت ” آزادی و عدالت اجتماعی” با ذکر نام ماخذ آزاد است.