بمناسبت اول ماه مه روز کارگر

تشکر ازتو که برای نجات ودرمان بیماران هر روز مجبوربه پوشیدن لباس گرم محافظتی می شوی، تشکر ازتو که هر روز پشت فرمان می نشینی تا مسافرانی را که میخواهند سر کار بروند به مقصد برسانی ، تشکر ازشما معلمان که در این شرایط به بچه ها درس می دهید ، تشکر از کسانی که در مغازه مواد غذائی کار می کنند، تشکر از کارگران شهرداری برای جمع آوری آشغال روزانه ، تشکر از تو پستچی و تشکر از شما کارگران که با کار فشرده ماسک وسایر لوازم ایمنی تولید می کنید.

همه باید بدانند این شما کارگران هستید که سوئد را از این بحران نجات می دهید. سعی می کنیم که بعد از سپری شدن این بحران زحمات شما فراموش نشود. همه ما در سوئد در این بحران در کنار هم قرار داریم .
آن بخش از شماها که کارهای جامعه را پیش می برد و آن بخش دیگر که باید طبق توصیه های ارگان های بهداشت و درمان و اداره امور اجتماعی در خانه بماند و میماند هر دو احساس مسئولیت می کنید و وظیفه اتان را در مقابل جامعه انجام میدهید. شما باید بدانید که ما با هم قوی هستیم.

بعد از سپری شدن بحران کرونا سعی می کنیم شرایطی بوجود آوریم که ارزش وجودی کارگر به اندازه ارزش وجودی مدیرعامل برای جامعه مهم باشد، سعی می کنیم جامعه ای با عدالت اجتماعی بیشتر و محکم تری داشته باشیم.

بحران کرونا طبقاتی بودن جامعه سوئد را آشکار کرد. برای مثال افراد مسنی که متعلق به قشر کم درآمد ۲٪ سوئد هستند مجبور هستند با خانواده اشان زندگی کنند در حالیکه دولت توصیه می کند که افراد مسن بالای 70 سال باید در قرنطینه حانگی باشند.

بحران کرونا نشان داد کسانیکه دارای مسکن نامناسب و درآمد کم هستند بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند.

مسئله دیگری که این بحران آشکار کرد تاثیرات منفی ناشی از خصوصی سازی ارگان های نگهداری سالمندان بر وضعیت و شرایط کاری کارمندان این ارگان ها است. شرکت های خصوصی برای زیاد کردن سود شرکت اشان در استخدام تعداد کارمندان مورد نیاز این ارگان ها صرفه جوئی می کنند .این سیاست سود افزونی باعث تحمیل فشار کار اضافی برکارمندان این ارگان ها شده است.

کم کردن مالیات بر درآمد، نتیجه اش کم شدن سرمایه گذاری های دولتی در سیستم های رفاهی مردمی شده است .

خصوصی سازی بر ایجاد رفاه برای مردم ترجیح داده شده است . درهمین جا اتحادیه کارگران اعلام می کند که سوئد بعد ازگذاراز بحران کرونا باید مسیر و خط سیاسی اش را عوض کند. سوئد باید سیاست نئولیبرالیسم (خصوصی سازی ارگان های دولتی ـ رفاهی) را پشت سر بگذارد و جامعه ای محکم بسازد.

وجود یک جامعه محکم کلید پیشرفت سوئد در آینده خواهد بود . سوئد باید مسیر سیاسی اش را عوض کند .و شعارش کار برای همه باشد.

خصوصی سازی مدارس و بهداشت ودرمان باید متوقف شود. حقوق بازنشسته ها باید اضافه شود. جایگاه بیمه بیکاری و بیمه مریضی باید محکم تر شود.

خواهان سوئدی هستم که جوانان بیکار نباشند.

ثروتمندان باید در ساختن جامعه همکاری کنند.

ایشان در سخنرانی اش از سیاست دولت به رهبری سوسیال دمکرات ها در رابطه با مقابله با کرونا تمجید کرد ولی همزمان خواهان تغییر سیاست گذاری در مسائل رفاهی بعد از سپری شدن بحران کرونا شد.

                                                                               ثریا ندیم پور