مکان:اتاق وبینار زوم

دعوتنامه برای حضور در همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

برای ورود به همایش لطفا از طریق لینک زیر ثبت نام نمائید

همایش روز یکشنبه 7 فوریه ساعت 9 صبح به وقت کالیفرنیا برابر با 6 بعد از ظهر به وقت اروپای

مرکزی  برگزار می شود

لینک ثبت نام برای همایش

 

You are invited to a Zoom webinar.
When: Feb 7, 2021 09:00 AM Pacific Time (US and Canada)
Topic: همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران

Register in advance for this webinar:
https://zoom.us/webinar/register/WN_jyD4ogSTQ-a5TMwJM6qBKg

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.